Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla airsoftu1.  Vlastní bojové operace začínají od doby zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí (uvedeno v operačních pokynech). Není-li uvedeno jinak , platí za čas zahájení bojových akcí 0,05 hodin prvního dne uvedeného na OPORD a za dobu ukončení čas 0,00 posledního dne uvedeného na OPORD. Vlastní bojovou aktivitu je doporučeno provádět jen v bojové zóně (vyznačena na mapě v operačních pokynech). Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a uľívání výbuąnin zakázáno na místech, kde se vyskytují nezúčastněné civilní osoby.
2.  Bojové akce se nepřeruąují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně napadány. Přeruąit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i kaľdá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností (závaľná zranění, zásah Policie ČR...).
3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem ľádné viditelné odliąení. Identifikace spojence/soupeře je věcí kaľdého jednotlivce a jednotky.
4.  Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.
5.  Počet členů jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován.
6.  Jako munice je povoleno pouľívat pouze 6mm BB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno pouľívat makety AIR SOFT GUN. Typ zbraně nerozhoduje.
7.  Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mříľka, plynová maska) je povinné. Jejich nepouľívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postiľený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i pokud nemají výąe uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.
8. Výbuąniny je moľno pouľívat k vyřazení ľivé síly protivníka a na efekt (rozumí se volně prodejná pyrotechnika).
9.  Uľití dýmovnic jakéhokoliv typu (bez vedlejąího efektu biologického či chemického) je povoleno.
10.  Uľívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.
11.  Pyrotechnika na bázi raket se můľe uľívat, ale jen na nepřímou střelbu.
13.  Je zakázáno pouľívat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.
14.  Je zakázáno uľívat výbuąniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme pouľívat výbuąniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech. 14) Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné pouze při zasaľení střepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu. Vzhledem k předchozímu odstavci doporučujeme jako emitovaný materiál uľívat plastové kuličky, nebo obal výbuąniny (sádra).
15.  Výjimkou je výbuch trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menąí neľ 3x3m, liąčí nora). Za této situace jsou vyřazeni vąichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaľeni střepinou.
16.  Voják, který odpálí nastraľenou výbuąninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny.
17.  Zásah střepinou výbuąniny či kuličkou z puąky do jakékoliv části těla je platný.
18. Zásah do zbraně není platný.
19. Zásah do výstroje kryté konturou těla je platný. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje. Sporné případy je třeba řeąit lepąí trefou.
20. Zásah odraľenou kuličkou není platný.
21.  Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).
22.  Není-li uvedeno v OPORD jinak, zasaľený bojovník IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne zbraň nad hlavu , sejme pokrývku hlavy, označí se jako “mrtvý” (nejlépe bílá páska okolo hlavy) a odejde mimo boj. Je vhodné na vyřazení z boje upozornit i hlasem (ochrana před daląí střelbou).
23. Není-li v OPORD uvedeno jinak, zasaľený bojovník vyčká 1 hodinu mimo bojovou linii, poté se můľe opět zapojit do bojových akcí své jednotky. Při přesunech své jednotky, kterých se chce zúčastnit, je aľ do uplynutí této doby povinen být viditelně označen jako “mrtvý”, a drľet se v odstupu za ľivými. Nesmí jít před ľivými. Pokud dojde k bojovému přepadu neúčastní se bojových akcí, ani neodpovídá na případnou palbu vedenou na jeho osobu.
24.  ®iví bojovníci se neukrývají mezi "mrtvé", ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv "ľivý" bojovník, zdrľující se déle mezi "mrtvými" bude povaľován za "mrtvého". Jeho daląí zapojení do bojových akcí se posuzuje stejně jako u "mrtvých” z boje.
25.  Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na “mrtvého” bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se drľet pravidel pro boj jako vąichni ostatní.
26.  Jediná výjimka je neozbrojený MOPIC, který můľe i v případě zásahu pokračovat v zaznamenávání boje. Musí být označen jako “mrtvý”.
27.  Tato pravidla platí pro kaľdého bez výjimky, jejich znalost kaľdým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který téľ ručí za své bojovníky.
28.  Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je vąeobecně ve známost.

 

Informace pro začátečníkdy v airsoftu, nebo pro ty kteří neví ani co to slovo airsoft znamená ...

Airsoft je japonskou odpovědí z roku 1980 na paintball vzniklý v USA. Cílem hry je souboj dvou nebo více družstev pomocí maket zbraní, vystřelujících plastikové projektily - lehké plastové kuličky o průměru 6 mm a váze 0,18 - 0,25 g.

Airsoftové zbraně: zjednoduseně řečeno, jsou méně výkonné vzduchovky, nebo» střelu - plast. kuličku - vytlačí stlačený vzduch. Jsou to přesné kopie skutečných zbraní, a tak není problém pořídit si Glock 17, AK 47, M 16 nebo i kulomet M-60. Dražší typy modelů umožňují dokonce střelbu dávkou - píst je natahován elektromotorkem.
Mnoho airsoftových her scénářem odpovídá reálným bojovým situacím. Může jít o činnost malé speciální jednotky proti přesile, dobývání bunkru - kulometného hnízda, hledání sestřeleného pilota, obrana důležité pozice, prostě lze vymyslet cokoliv. Zbraně jsou realistické a levné na provoz, zásah střelou není tolik bolestivý, hrát fair-play je dobrou vizitkou každé skupiny i samotného hráče. Můžete bojovat proti sobě, střílet do terče, ale nikdy ne do zvířat apod.!!

Pojmy

 AEG – Automatic Electric Gun (automatická elektrická zbraň)

 CQB - Close Quarter Battle (boj v uzavřených prostorách)

 GBB – Gas Blow Back (plynovka se systémem BlowBack)

 NBB – Non Blow Back (plynovka bez systému BlowBack)

 BlowBack – systém u plynových pistolí, který umožňuje zpětný pohyb závěru při střelbě

 Tlačák – tlačný zásobník pro AEG, který má menší kapacitu, ale nemusí se „dotáčet“ a nechrastí

 Točák – natahovací zásobník pro AEG, který má velkou kapacitu, ale musí se průběžně „dotáčet“ a chrastí

 Hop-Up – zařízení udělující kuličce zpětnou rotaci, která narovnává balistickou křivku a podstatně zvyšuje dostřel

 Semi/Auto – Jednotlivé rány / Automatický mód střelby

 PMR – Personal Mobile Radio (vysílačka)

Návod pro, ty kteří teprve objevili co je to Airsoft...

Jako začínající hráč airsoftu (zkráceně: AS), by jsi měl vědět do čeho jdeš. A tak ti tady píšu, co by jsi měl na začátek vědět...

Airsoft je vlastně něco jako simulace boje. Někdo tomu říká hra, někdo zase považuje AS jako životní styl. Možná že potkáš lidi, kteří ti budou říkat: "A hele vojáček si jde zase hrát." Mě se to párkrat stalo, ale tyhle lidi jsem ignoroval, protože neví o co jde. Tak to bylo pár slov na úvod... Teď bych přešel k technické stránce. Airsoftové zbraně se dělí na Manuály, Plynovky a Elektriky (tzv. AEG -> Automatic electric gun). Nejdůležitější je mít při hře nějakou ochranu na oči (brýle, maska), bez té riskujete zásah do oka, na které už nemusíte vidět!!! a možná s vámi nebudou chtít ostatní hrát. Tak je při hře mějte.

Manuály: před každým výstřelem se musi natáhnout. Existují krátké a dlouhé manuály. Krátké manuály se pohybují v nižší cenové relaci 700,- (Stti, UHC,...) až 1700,- (Tokio Marui). Dlouhé jsou pochopitelně dražší od 2000,- až 4600,- (nepočítám manuální sniperky) Myslím, že všichni airsoftmani či airsoftwomenky začínali na manuálu a až po nějakém čase přešli na plyn či AEG. Ja osobně si myslím, že na manuálu by se mělo zůstat co nejdýl, ať se dobře zvládne taktika a věci kolem ní, ale najdou se i lidé kteří po 2-3 měsícíh přešli na AEG a z některých, ne ze všech, jsou teď šílení "kropiči", kteří mají jen taktiku: "Sřílet, střílet, střílet jen ať ho trefím."

Plynovky: fungují na systému specialního stlačeného plynu. Všechny plynovky se samy nabíjejí. Existují zbraně Blow-backové a nonblow-backové. Pistole s označením Blow-back ma pohyblivý závěr při střelbě, takže to vypadá velmi věrohodně, ale zase žerou víc plynu. Nonblow-back nemají pohyblivý zavěr při střelbě, tudíž vydrží na jedno naplnění víc. Také jsou, jako u manuálních zbráni, dlouhé a krátké plynovky. Mnoho lidí používá plynovky jako sekundární zbraň k AEG, protože jsou malé (krátké), celkem spolehlivé a nemusejí se po každém výstřelu nabíjet jako manuální zbraně. Pak jsou tady plynové samopaly a brokovnice. Jedina nevýhoda plynovek je ta, že v zimě si moc nezahrajete. Plynovky dost hodně ztrácí na síle. Další mínus je, že musíte kupovat speciálni plyny. Slyšel jsem o borci, který si naplnil svého Glocka propan-butanem a závěr mu vletěl do xichtu :-)) Cena krátkých zbraní se pohybuje od 1800,- (Stti) až 15000,- (brokovnice od Maruzenu)

Elektriky: nebudu vám tady vysvětlovat jak přesně fungují AEG, jen tak stručně. Ve zbrani máte uloženou baterku která pohání elektromotorek, ten roztáčí ozubená kola a ty natahujou píst. Ten je pak uvolněn a následuje výstřel kuličky z hlavně. To se opakuje pořád dokola. AEG dokážou střílet jednotlivě či dávkou. Jsou to nejrozšířenější zbraně, ale taky nejdražší. Elektriky můžete různě upgradovat, ať už tím že tam srčíte silnější pružinu a nebo tím že si koupíte nový válec a přesnější hlaveň. Elektrika v "základu" ma v sobě pružínu která dokáže vysřelit kuličku zhruba 90m/s. Tato pružina se jmenuje M90. Číslo na konci odpovídá rychlosti kulčky v m/s. Cenově jsou elektriky celkem vysoko. 10 000,- (MP5 od Tokia Marui) až 18 000,- (M4 RIS od Classic Army)

Sniperky: tomuhle tématu bych chtěl věnovat jeden odstavec. Sniping se v AS řadí mezi nejdražší záležitosti. Každý snad jednou chtěl někde si zakempit a čekat až mu nepřítel vleze na mušku, problém je v tom, že s AS zbraněma to není tak lehké. Airsoftové sniperky v základu dosahují dostřelu jako neupgradovaná AEG a proto musíte pušku vytunit a to znamená že si sáhnete hluboko do peněženky. Sniperky existují ve všech druzích. Jako manuální opakovačky, plynové opakovačky a automatické elektriky. V AEG verzi máme jen jednu sniperku. PSG1. V základu stojí 19 000,- Plynové sniperky v základu stojí kolem 20 000,- až 25 000,- když do nich dáte přesnou hlaveň muže se jejich dostřel vyhoupnout na 80m. Nakonec jsou tady manuální sniperky, jejich cena v základu je 8000,- až 16 000,-

Tak to by mělo být vše...

 

 

 1. Jestliže je hráč zasažen oznámí hlasitě zásah a odebere se na mrtvolistě, které se určí před začátkem hry. NEPLATÍ zásah odraženou kuličkou tj. kulička, která příčinou nějaké překážky výrazně změní směr.
 2. Zásah platí i do volné časti oblečení. (máme zkušenosti že zasažený pak tvrdí, že ho každý pořád trefuje do volné části).
 3. Je zakázáno jakékoliv fyzické násilí a užívání ostrých nožů apod. proti svému nepříteli.
 4. Každý musí při oznámení startu hry mít ochranné brýle, až dokud nezemře a neodebere se na mrtvoliště.
 5. Zásah do zbraně je neplatný. Výjimkou je pokud se hráči před hrou dohodnou, že zásah do zbraně znamená zničení zbraně do konce hry a hráč musí (pokud má ) použít svojí druhou zbraň.
 6. Nesmí se střílet pokud jsou poblíž civilisti v tomto případě kdo spatří civilisty zastaví hru a čeká se až civilisti dojdou mimo dostřel zbraní a hra může pokračovat dál.
 7. Je povolena pyrotechnika, která může usmrtit nepřítele jen po zasažení střepinou (petardy obalené sádrou, čočkou apod.). Bez střepin hraje roli jako zastrašovací granát. Lze také použít podomácku vyrobené miny a podobné nástrahy ty však nemusí tvořit střepiny (výbušnina musí mít přiměřenou sílu aby někomu neutrhla nohu J). Pokud hráč spustí tzv. výbušnou past je vyřazen nehledě na to jestli zasáhne dotyčného střepinu nebo ne.
 8. Jestli se někomu při akci porouchá zbraň, nemůže oznámit něco jako: ,,Na mě nestřílejte mě se zničila zbraň počkejte až si ji opravím´´ tento postižený se může buď vzdát nebo bude zasažen. Opět znám případ, kdy si postižený opravil zbraň, neoznámil, že hraje dál, zastřelil dva lidi, než si všichni uvědomili že už hraje.
 9. Hraje se Friendly Fire - pokud zasáhnete spojence je mrtev a jde si sednout na hlavní stanoviště.
 10. Přeživší hráči se nesmějí schovávat kolem hlavního stanoviště.
 11. ?ádný hráč nesmí simulovat zásah a po přesunutí se na jinou pozici oznámit že si dělal srandu a pokračoval dál ve hře.

íše "Ahoj všem, takže níže je nějaký obecný přehled jak nás omezuje či neomezuje nový zákon o zbraních (tedy záleží jak si to kdo přebere, resp. přebrat chce a nebo bohužel jen nadává a přebrat nechce, samozřejmě airsoftu se přímo týkají i jiné neméně důležité zákony kterými je potřeba se řídit a které zmíním)

Jak už asi všichni víte od 1.1.2003 platí nový zákon o zbraních a střelivu. Uvádím stručný přehled částí a jejich lidské osvětlení, které se přímo dotýkají airsoftu a činností s tím spojených.

1. Nové je rozdělení kategorií zbraní. Airsoftové zbraně spadají podle nového zákona do kategorie D - Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J - §7 písm. e).

- pozn. toto se defakto týká jen upgradnutných sniperek a předělávaných vzuchovek, nebo jinak postavených či zešlechtěných as zbraní, odpovídá to úsťové rychlosti 950fps resp. 314 m/s. Zatím sem se s tím nesetkal ale takovýto set se konkrétně pro APS prodavá, resp. prodával jelikož jsem ho už nějakou dobu neviděl (pro zájemce stojí 1300$). K vidění a nabídkách inet shopů jsou vcelku běžně tuningové sety pro 550 a 600 fps u kterých je energie střely do 10J, Podobné to je se sety pro AEG M150 a M170, samozřejmě tohoto se týkají další věci co je nutno míti na paměti viz. níže.

-pozn. 2 Jakákoliv zbraò postavená či upgradnutá za použití byť seriově vyráběných dílů (individuelní dovoz z ciziny), ovšem u nás neprodávaných to znamená neatestovaných laicky řečeno, že neprolezly státní zkušebnou pro zbraně a střelivo by se tomuto měla podrobit, bohužel finanční částka za to je to hrozná.

2. Zbraò kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraò kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba - §15 odst. (1).

- pozn. Toto je vcelku jasné. Samozřejmě mladším as zbraò koupí rodiče, což je správné ovšem nadále si mladší jedinec stejně dělá co chce. Ovšem na akci za nezletilé podle zákona odpovídá nejstarší na místě, takže na to pozor nevědomky na vás padají možné problémy, proto je dobré pokud máte v týmu mladší členy mít podepsaný nějaký papír seznamující s možným rizikem od rodičů dotyčného, sice nikterak nenahrazuje zbavení se přímé odpovědnosti, ale při případných problémech může předejít komplikacím.

3. Střelba ze zbraně uvedené v §7 písm c) až g) (airsoftové zbraně) nebo ze zbraně uvedené v §7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku - §15 odst.(3).

- pozn. První část vcelku jednoduchá. Jen poznamenám pokud někdo má vlastní objekt třeba uprostřed města nebo má nějaké přímě sousedy, musí zamezit aby vystřelné v našem případě kuličky neopustily hranice pozemku resp. budovy.

- pozn2. Hodně nepříjemná a ošemetná věc je v případě úrazu, samozřejmě pokud dojde k "vystřelení oka" při nějakých kravinách na "mrtvolišti" kde se pohybují lidé bez ochranných pomůcek je vina jednoznačně na straně toho kdo vystřelil. V případě, že se toto stane při akci a dotyčný nemá dostatečně chráněné v našem případě nezbytně oči, je to jeho nedbalost. Další věci jako pády do děr, zvrknuté kotníky, zlomeniny atp. nese vždy odpovědnost samotný jedinec, nevztahuje se na úmyslné strkání podrážení atp. (což je jiná kapitola zákonů konkrétně úmyslné ublížení na zdraví v horším případě s trvalými následky, nedej bože následkem smrti). Problém může nastat při vystření oka následkem průstřelu brýlí, pak je na šetření zdali zbraò neporušuje zákonem stanovené limity (zmíněno výše), nebo zdali byla vina na straně poškozeného nedbalostí použití nedostatečné ochrany v tomto případě zraku, toto ovšem už jsou věci přímo týkající následného šetřování, objasňování a dokazování příslušnými orgány pokud k tomuto dojde. Další skutečností je, že každý lékař ošetřující nějaké jasně prokazatelné střelné, bodné či sečné zranění je povinen tuto skutečnost hlásit policii. Připomínám že hráč, který se zapojí do hry bere na sebe vědomě možné následky z toho plynoucí na sebe, pokud není hra nějak organizována. Protože i airsoft má psané pravidla (na našem území by toto měla zaštiťovat CASA), samozřejmě právními kličkami se dá docílit opak, nic jsem nepodepsal, nikdo mě před akcí nic neřekl, nikde žádný řád veřejně napsaný či vyvěšený není. I když psané pravidla jsou, nikde bohužel nejsou zveřejněna, proto co se organizovaných akcí týče, měli by být hráči veřejně před akcí seznámeni "s pravidly, s možným rizikem" a toto stvrdit svým podpisem.

4. Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení - §15 odst. (4).

- pozn, přeci jen i s replikou se dá vykrást pumpa,trafika, banka.

5. Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup - §15 odst. (5) písm. a).

- pozn. tz. při přesunech na akce do cílových lokalit noste zbraně v neprůhledných pouzdrech, obalech. Bohužel veřejnosti přístupné místo je až na malé vyjímky takřka vše, a do těch vyjímek zase nemáme přístup my (teï nepočítám k tomu uzpůsobené hřiště). Takže v současné době jsme na pospas milosti, či nemilosti policie či jiných správních orgánů. Doporučuji v cílových lokalitách domluvu resp. svolení místního oddělení policie.

6. Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci - §15 odst. (5) písm. c).

- pozn. Jasná věc, ne třeba nijak dále komentovat.

7. Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou ve větě první, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie, který rozhodne o jejím zajištění (§57), o odnětí zbrojního průkazu podle §27 nebo o odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva podle §48 - §56

- pozn. policie ap. může zbraň zabavit ovšem musí vám dát potvrzení o převzetí a o stavu zbraně. V případě, že se tak stane a policie či jiná instituce ji poškodí máte nárok na náhradu vzniklé škody.

8. Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení - §68 odst.(2).

pozn. hlavně pro Globuse - s tím nalezeným střelivem (BBs) to se nás samo netýká že by se to melo hlásit.

Vzhledem k tomu, že se mi a nejen mě donesly situace (tasení nožů na někoho, střílení na "nehráče" aj.), či jsem četl na netu věci (přepady kamarádů v bytech, přepady aut, či vandalismus), které zrovna nám jako as komunitě neprospívají zmíním ještě zákony toho se dotýkající:

- trestný čin podle § 231 Omezování osobní svobody, a to tím, že další osobě bez oprávnění bráníte užívat osobní svobody. Trestní sazba podle odstavce 4 je až 10 let.
- trestný čin podle § 235 vydírání a to tím, že další osobě pod pohrůžkou násilí nebo pod pohrůžkou jiné újmy nutil někoho aby něco opominul nebo trpěl. Zde je podle odst. 3) trestní sazba až 15 let.
- trestný čin podle § 238 Porušování domovní svobody a to podle odstavce 1) Kdo neoprávněně vnikne do domu nebo bytu nebo tam neoprávněně setrvá bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta.
- trestný čin podle § 257 Poškozování cizí věci kde podle odst. 3) Odnětí svobody na 2 - 5 let podle odst.3)

s tím souvisí:

- Zákon číslo 140/1961 Sb. § 209 Poškozování cizích práv, a to tím že: kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, nebo b)využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta nebo peněžitým trestem odst.2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, vydává-li se při činu za veřejného činitele.
- Dále bohužel tím, že se dotyčný či skupina (což je ještě horší, bo se to dá považovat za organisovanou skupinu) oblékne do výstrojových součástek policie čR a Armády čR, či jiných oficiálních složek působících na území státu (jelikož jsme členy NATO vztahuje se to i na US uniformy atd.), možné jen tehdy jeli zřejmé, že se nejedná o příslušníka těchto sborů, znamená to tedy, že na uniformě nesmí být domovenka v podobě vlaječky, ani žádným jiným způsobem nesmí být označena bojovou nášivkou, odborností či hodností, tímto se můžete dopustit přestupku podle zákona číslo 200. § 21 odst 1)písm. h) kdo úmyslně neoprávněně vystupuje jako veřejný činitel, písm.i) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů.

Samozřejmě je toho ještě mnohem a mnohem více, ale jako hlavní výčet to myslím postačuje. Prosím neberte toto jako buzeraci z mojí strany, je to prostě obecná informace, jak předcházet konfliktům s úřady resp. policií, myslím, že nikdo nestojíme o to, aby nám as utříhli úplně, proto doporučuji akce hlásit na místním oddělení policie, úmyslně neporušovat věci zmíněny výše, oni problém nemají nebo aspoň sem se nimi nikdy v problémové situaci nesetkal, jsou to lidé jako my, mají důležitější starosti, mají nás chránit, proto hlaste akce, pokud nevědí oč jde, vysvětlete, třeba i ukažte, oni tak mají radost že je respektujeme. Tím že je nutíte zabývat úmyslnou blbostí jedinců nebo zbytečných frajeřin nevědomky tak snižujete šanci, že jim zbude více času na skutečné a veřejnosti opravdu nebezpečné individua, které můžete potkat i vy resp. oni vás a věřte na ně mnohdy nestačí ani pravá zbraň.

(c)SKY

 

PMR
PMR stanice jsou poměrně malé radiostanice pracující na pásmu PMR 446 MHz. Na toto mezinárodní pásmo se u nás vztahuje Generální licence č. 3/R/2000, tudíž je volně přístupné široké veřejnosti. Není tedy potřeba pro jejich používání skládat žádné zkoušky.
Mají 8 kanálů a 38 PL kódů (PL, CTSS), což nám umožňuje vytvořit celkem až 304 hovorových skupin. Jejich efektivní vyzářený výkon nesmí být vyšší než 0,5 W! Tento výkon a použitá modulace omezují dosah stanice. Lze je napájet tužkovými bateriemi, spínat hlasem a u většiny není problém koupit náhlavní soupravu („bondovku“ atd.). Stejně jako u dalších radiostanic může v hovorové skupině hovořit jen jeden člověk a druhý (ostatní) ho poslouchají. Nemohou tedy hovořit dva lidé současně na stejném kanálu a stejném kódu.
Vzhledem k dobrému poměru výkon/cena a velmi dobré srozumitelnosti vysílání se tyto stanice stávají oblíbenými pro spojení na vzdálenosti do 3 km.

dosah: 1 – 5 km v závislosti na prostředí a typu stanice
výhody: nulové poplatky za volání, dobrá srozumitelnost hovoru, malé rozměry radiostanic
nevýhoda: omezení dosahu zástavbou a terénem
zástupci: např. HOFER, Cobra MT 500, Motorola T6222

 

 

 

1. Vlastní bojové operace začínají od doby zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí (uvedeno v operačních pokynech). Není-li uvedeno jinak , platí za čas zahájení bojových akcí 0,05 hodin prvního dne uvedeného na OPORD a za dobu ukončení čas 0,00 posledního dne uvedeného na OPORD. Vlastní bojovou aktivitu je doporučeno provádět jen v bojové zóně (vyznačena na mapě v operačních pokynech). Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a užívání výbušnin zakázáno na místech, kde se vyskytují nezúčastněné civilní osoby.

2. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností (závažná zranění, zásah Policie ČR...).

3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky.

4. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.

5. Počet členů jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován.

6. Jako munice je povoleno používat pouze 6mm BB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat makety AIR SOFT GUN. Typ zbraně nerozhoduje.

7. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.

8. Výbušniny je možno používat k vyřazení živé síly protivníka a na efekt (rozumí se volně prodejná pyrotechnika).

9. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu (bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.

10. Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.

11. Pyrotechnika na bázi raket se může užívat, ale jen na nepřímou střelbu.

12. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáni.

13. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.

14. Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné pouze při zasažení stšepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu. Vzhledem k předchozímu odstavci doporučujeme jako emitovaný materiál užívat plastové kuličky, nebo obal výbušniny (sádra).

15. Výjimkou je výbuch trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora). Za této situace jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.

16. Voják, který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny.

17. Zásah střepinou výbušniny či kuličkou z pušky do jakékoliv části těla je platný.

18. Zásah do zbraně není platný.

19. Zásah do výstroje kryté konturou těla je platný. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje. Sporné případy je třeba řešit lepší trefou.

20. Zásah odraženou kuličkou není platný.

21. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

22. Není-li uvedeno v OPORD jinak, zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne zbraň nad hlavu , sejme pokrývku hlavy, označí se jako “mrtvý” (nejlépe bílá páska okolo hlavy) a odejde mimo boj. Je vhodné na vyřazení z boje upozornit i hlasem (ochrana před další střelbou).

23. Není-li v OPORD uvedeno jinak, zasažený bojovník vyčká 1 hodinu mimo bojovou linii, poté se může opět zapojit do bojových akcí své jednotky. Při přesunech své jednotky, kterých se chce zůčastnit, je až do uplynutí této doby povinen být viditelně označen jako “mrtvý”, a držet se v odstupu za živými. Nesmí jít před živými. Pokud dojde k bojovému přepadu neúčastní se bojových akcí, ani neodpovídá na případnou palbu vedenou na jeho osobu.

24. Živí bojovníci se neukrývají mezi "mrtvé", ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv "živý" bojovník, zdržující se déle mezi "mrtvými" bude považován za "mrtvého". Jeho další zapojení do bojových akcí se posuzuje stejně jako u "mrtvých” z boje.

25. Střelba (ale i míření zbraní) na nezůčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na “mrtvého” bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.

26. Jediná výjimka je neozbrojený MOPIC, který může i v případě zásahu pokračovat v zaznamenávání boje. Musí být označen jako “mrtvý”.

27. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zůčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.

28. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář